F.D.A. Security

Vytisknout tuto stránku

Po?™adatelsk?©, po?™??dkov?© slu??by

16.6.2015

D??le??it?? informace pro z??kazn?­ky


 

Kategorie: Obecn?©

 

V????en?­ z??kazn?­ci,

z d??vodu rozv??z??n?­ spolupr??ce s person??ln?­ agenturou, jsme p?™istoupili k ukonÄ?en?­ Ä?innosti spoleÄ?nosti F.D.A. Security, s.r.o., IÄ?: 434 20 001.

 

UkonÄ?en?­ Ä?innsti F.D.A. Security, s.r.o., se v??s, st??vaj?­c?­ch z??kazn?­k??, p?™ipojen??ch na PCO spoleÄ?nosti F.D.A. BezpeÄ?nostn?­ slu??ba, s.r.o. IÄ?: 253 18 071, v ????dn?©m p?™?­padě nedotkne.

 

D??le v??s upozor??ujeme, ??e se m????ete setkat s nepravdiv??mi a zav??děj?­c?­mi informacemi ze strany konkurenÄ?n?­ch firem

 

Tom???? Fr?¶mel - jednatel


Předchozí stránka: Kontrola pr??ce neschopn??ch
Další stránka: Reference