F.D.A. Security

Vytisknout tuto stránku

P??sobnost

29.8.2015

Zadr??en? v Doln? Lhotě


 

Kategorie: Zadr??en? pachatele

Dne 28.8.2015 v 12:00 hodin byla v??jezdovou skupinou prov??děna kontroln? obj????ka na objektu v Doln? Lhotě.

P?i p??jezdu na m?sto bylo zji??těno naru??en? objektu v prostoru vstupn?ch dve??. Proto byla cestou naru??en? provedena vnit?n? kontrola, p?i kter? byli v kancel????ch u v??robn? haly zji??těni t?i mu??i, kte?? si sv??j lup p?ipravovali do n??kupn?ch voz?k??.

Hl?dka F.D.A. tyto mu??e ihned zadr??ela a ve spolupr??ci s opera?n? PCO byla p?ivol??na Policie ?R, kter?? si zloděj??ky p?evzala.Předchozí stránka: Certifik??ty
Další stránka: Slu??by