F.D.A. Security

Vytisknout tuto stránku

Fotogalerie

26.10.2015

?spě??n?? akce!


 

Kategorie: Zadr??en? pachatele

Dne 26.10.2015 v no?n?ch hodin??ch poskytovala v??jezdov?? skupina F.D.A. Boskovice sou?innost Krimin??ln? slu??bě P?R na objektu v Boskovic?ch, p?i realizaci zadr??en? nebezpe?n??ch pachatel??, kte?? prov??děli vloup??n? do n??kupn?ch center.

D?ky profesionalitě v??ech zasahuj?c?ch slo??ek byli pachatel? zadr??eni.Předchozí stránka: Cen?k
Další stránka: Veden? spole?nosti