F.D.A. Security

Vytisknout tuto stránku

Reference

2.3.2017

Certifik??t na JABLOTRON JA-10x


 

Kategorie: Novinky


SpoleÄ?nost F.D.A. pro??la ??spÄ›??n??m ??kolen?­m na syst?©m ?™ady Jablotron 10x

Nyn?­ si z??kazn?­ci mohou nov?? syst?©m nechat nainstalovat p?™?­mo od na??ich pro??kolen??ch technik?? s t?­m, ??e mohou tento syst?©m p?™?­mo p?™ipojit na NA? E dohledov?© centrum, kter?© neust??le modernizujeme a roz??i?™ujeme.

Samoz?™ejmost?­ je, ??e klient??m dod??me i datovou SIM kartu, tak??e klient nebude m?­t nav?­c ????dn?© starosti a vy?™izov??n?­.

Na tento syst?©m poskytujeme nadstandartn?­ z??ruku jak na HW, tak i na pr??ci po dobu 5. let!

NejvÄ›t???­ v??hody tohoto syst?©mu jsou:
  • jednoduch?© ovl??d??n?­ (kartou, Ä?ipem, k??dem, smartphonem, p?™es webov?© rozhran?­, kl?­Ä?enkou)
  • t?™?­da zabezpeÄ?en?­ 2 dle Ä?SN EN 50131 - 2
  • rychlost p?™enosu na n???? PCO (max. 5 sekund)
  • mo??nost ovl??dat p?™es PG, ji?? instalovan?© za?™?­zen?­ v budovÄ› (rolety, kotel, svÄ›tla, gar????ov?? vrata, z??voru, br??nu...)
  • rychl?? instalace
  • design

Nev??hejte n??s kdykoliv kontaktovat, r??di V??m vypracujeme nab?­dku a p?™?­padnou konzultaci ZDARMA!

PĹ™edchozĂ­ stránka: Po?™adatelsk?©, po?™??dkov?© slu??by
Další stránka: NeplatiÄ?i