F.D.A. Security

Vytisknout tuto stránku

P??sobnost

2.3.2017

Certifik??t na JABLOTRON JA-10x


 

Kategorie: Novinky


Spole?nost F.D.A. pro??la ??spě??n??m ??kolen?m na syst?m ?ady Jablotron 10x

Nyn? si z??kazn?ci mohou nov?? syst?m nechat nainstalovat p??mo od na??ich pro??kolen??ch technik?? s t?m, ??e mohou tento syst?m p??mo p?ipojit na NA?E dohledov? centrum, kter? neust??le modernizujeme a roz??i?ujeme.

Samoz?ejmost? je, ??e klient??m dod??me i datovou SIM kartu, tak??e klient nebude m?t nav?c ????dn? starosti a vy?izov??n?.

Na tento syst?m poskytujeme nadstandartn? z??ruku jak na HW, tak i na pr??ci po dobu 5. let!

Největ??? v??hody tohoto syst?mu jsou:
  • jednoduch? ovl??d??n? (kartou, ?ipem, k??dem, smartphonem, p?es webov? rozhran?, kl??enkou)
  • t??da zabezpe?en? 2 dle ?SN EN 50131 - 2
  • rychlost p?enosu na n???? PCO (max. 5 sekund)
  • mo??nost ovl??dat p?es PG, ji?? instalovan? za??zen? v budově (rolety, kotel, světla, gar????ov?? vrata, z??voru, br??nu...)
  • rychl?? instalace
  • design

Nev??hejte n??s kdykoliv kontaktovat, r??di V??m vypracujeme nab?dku a p??padnou konzultaci ZDARMA!

Předchozí stránka: Certifik??ty
Další stránka: Slu??by