F.D.A. Security

Vytisknout tuto stránku

Detektivní služby

  • pro občany
  • pro soukromě podnikající fyzické osoby
  • pro právnické osoby

Druhy detektivních činností:
  1. detektiv v obchodě
  2. hotelový detektiv
  3. klasický detektiv

Při výkonu detektivní činnosti vždy bezpodmínečně dodržujeme platný právní řád, řídíme se dispozicemi zákazníka, dbáme na objektivitu získávaných informací, postupujeme hospodárně tak, aby v maximální možné míře byly šetřeny prostředky klienta vynakládané na realizaci detektivní činnosti.

Klasický detektiv: Jde o specifickou formu pátrací činnosti s využitím forem, metod, sil a prostředků soukromé detektivní činnosti. Vpodstatě se jedná o modifikovanou formu operativně pátrací činnosti kriminální policie realizovanou na komerčním základě. Tato modifikace spočívá především v neexistenci kompetencí kriminální policie v její realizaci na komerčním podkladě. Tato služba je poskytována fyzickým a právnickým osobám tam, kde je ze strany zadavatele z různých důvodů nedůvěra v objektivní a účinnou činnost policie nebo tam, kde je zadavatel nespokojen s postupem policie. Kromě toho soukromá detektivní činnost směřuje do oblastí, ve kterých je působnost (kompetence) policie minimální, jako jsou občanskoprávní záležitosti, záležitosti rodinného práva, oblast marketingových informací apod.

Soukromý vyšetřovatel: Jde o specifický směr soukromé detektivní činnosti vyžadující vysoký stupe�? právního vědomí a právních znalostí. Jde o modifikaci vyšetřovací činnosti policie. Problémem činnosti soukromého vyšetřovatele je neexistence procesních pravomocí a možnosti uplatnění procesních postupů. Činnost soukromého vyšetřovatele směřuje do oblasti objas�?ování skutkových dějů z různých oblastí, včetně kriminality a odhalování osob, které byly pachateli těchto zájmových skutkových dějů. K legalizaci získaných informací a důkazů může dojít formou výpovědí svědka.

 


Předchozí stránka: Instalace CCTV
Další stránka: Úklidové služby