F.D.A. Security

Vytisknout tuto stránku

Monitoring

Pokud chcete co nejvíce snížit náklady na provoz PZTS, je možné, buď změnit kanál určený pro přenos z PZTS na PCO, nebo můžete zvolit střežení formou Monitoringu.

V tomto případě jsou zprávy na PCO přenášeny jako při klasickém střežení, ale v případě poplachu či jiných technických zpráv operační PCO klienta pouze informuje o dané skutečnosti bez vyslání výjezdového vozidla.

Forma vyrozumění může být provedena buď telefonicky, emailem, nebo přes SMS bránu přímo z PCO.


Předchozí stránka: ?klidov? slu??by
Další stránka: Anal??za ochrann??ch program??