F.D.A. Security

Vytisknout tuto stránku

Fyzick?? ostraha objekt??

Smysl fyzické ostrahy objektů může být nejjednodušeji formulován jako ztížení cesty pachateli, který se chce dostat do chráněných prostor. Prvním a základním prostředkem je tedy vždy fyzická ochrana prostoru, která musí odpovídat požadavku, že dané zařízení je chráněno před odcizením, vandalismem, sabotáží, neoprávněným vstupem, ohněm, haváriemi a následkům přírodních katastrof.

Těmto základním požadavkům přizpůsobujeme výcvik a školení každého pracovníka naší firmy tak, aby plně zvládal i ty nejnáročnější úkoly se kterými se může, během výkonu služby, na jednotlivých objektech setkat. Základem ověřování znalostí každého bezpečnostního pracovníka naší firmy je vypracovaný systém kontrolní činnosti, při kterém jsou neustále sledovány a vyhodnocovány profesní znalosti jednotlivých bezpečnostních pracovníků. Při všech druzích ostrahy je samozřejmostí spolupráce s Policií ČR, Městskou policií a těch záchranných sborů, jichž se případná mimořádná událost bezprostředně dotýká.

 


Předchozí stránka: Slu??by
Další stránka: Pult centralizovan? ochrany