F.D.A. Security

Vytisknout tuto stránku

Pult centralizovan? ochrany

PCO je speciální pracoviště Společnosti a jako takové je označeno jako „Tajné pracoviště". Na tomto pracovišti se soustřeďují veškeré informace z napojených objektů. Jedná se zejména o monitorování systémů Poplachový Zabezpečovací a Ťísňový Systém (PZTS), Elektronické Požární Signalizace (EPS), monitorování technických stavů a dálkové ovládání zařízení ve střežených objektech. Při mimořádných událostech zabezpečujeme výjezd zásahového vozidla k těmto objektům a přivolání bezpečnostních či jiných složek jichž se událost bezprostředně dotýká.

Náš PCO je vybaven nejmodernějším HW a SW vybavením a je možné provést připojení Vašeho objektu všemi možnými cestami:
- Pevná linka
- VoIP, dle poskytovatele
- GPRS (mobilní data), HaSaM, Gregor, M2M, IPR512 Paradox, JABLOTRON JA10x, SATEL, Integra, Vectra
- IP (internet), viz.: GPRS
- GSM, všechny komunikátory podporujicí formát CID
- SMS, VT10, VT11, VT21, Jablotron
- RDST (rádiový vysílač), Gregor
Všechny tyto cesty je možné kombinovat a zvýšit tak podstatně úroveň zabezpečení!

PCO není jakkoliv omezen a je možné na něj připojit ústřednu jakéhokoliv výrobce zabezpečovacích systémů, např. Paradox, Jablotron, FBI, Galaxy, Rokonet...

Povinnosti operačních pracovníků spočívají v nepřetržitém monitorování přicházejících zpráv z objektů, dále v kontrole funkčnosti vlastních telefonních linek a funkčnosti samotného PCO. Pracovníci, kteří jsou zařazeni jako operační PCO, technik PCO a pracovníci zásahových skupin, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které jsou uvedeny v databance PCO.

 


Předchozí stránka: Fyzick?? ostraha objekt??
Další stránka: Instalace PZTS a EPS