F.D.A. Security

Vytisknout tuto stránku

P?evozy a doprovody

Na přání objednatele poskytujeme tyto převozy a doprovody:

  • finanční hotovosti
  • jiných cenin
  • osob
Převozy provádíme po celém území ČR a v jakoukoliv předem domluvenou hodinu. Převoz provádí minimálně 1 pracovník společnosti, který je vyzbrojen krátkou kulovou zbraní. Počet pracovníků si převážně určí objednatel, přičemž musí být brát zřetel na celkovou hodnotu převážených cenin, nebo hotovosti.
Přepravu osob provádí ve většině případech jen 1 pracovník společnosti, ale na přání objednatele může být doprovod posílen o požadované množství pracovníků.
Ceny za tyto služby se řídí platným ceníkem a jsou smluvní.

Předchozí stránka: Anal??za ochrann??ch program??
Další stránka: Prodej PC a komponent??