Categories: Zadr??en?­ pachatele
      Date: led 17, 2013
     Title: Dal???­ vloupan?­ na Slavkovsku - zachr??nili jsme materi??l za 400.000,- KÄ?

 
Dne 17.01.2013 v 02:59 p?™ijala obsluha PCO poplach ze st?™e??en?©ho objektu ve SlakovÄ› u Brna. Na misto byla ihned vysl??na v??jezdov?? skupina, kter?? dojela na naru??en?? objekt do 5 minut!

Ta n??slednÄ› zjistila zablokovan?? vjezdov?? vrata do are??lu pomoci se??roubovan?©ho ?™etÄ›zu. P?™ek????ku ihned odstranila a p?™i kontrole objektu zjistila rozbit?© okno a stopy po vozidle, kter?© vedly do pole.

Prvn?­ Ä?len v??jezdov?© skupiny zkontroloval a zajistil naru??en?© prostory a druh?? se vydal po stop??ch vozidla. V poli bylo zji??tÄ›no uj?­??dÄ›j?­c?­ vozidlo, kter?© Ä?len v??jezdov?© skupiny zaÄ?al pron??sledovat.

Jakmile pachatel?© zjistili, ??e nemaj?­ ????dnou ??anci uniknout z pole i s plnÄ› nalo??en??m voz?­kem nakraden?©ho materi??lu, vydali se tedy ??prkem k silnici k dal???­mu jejich p?™ipraven?©mu vozu.

Ä?lenov?© v??jezdov?© skupiny st?™e??ili vozidlo pachatel?? vÄ?etnÄ› nalo??en?©ho voz?­ku v hodnodÄ› 400.000,- KÄ? a tak?© naru??en?? objekt, aby nedo??lo k dal???­mu pokusu o kr??de?? do p?™?­jezdu PÄ?R.