Categories: Novinky
      Date: srp 23, 2014
     Title: Spu??tÄ›n?­ nov?©ho GSM p?™ij?­mac?­ho centra

  

V????en?­ z??kazn?­ci,

 

dne 23.08.2014 jsme spustili do testovac?­ho provozu nov?© GSM p?™ij?­mac?­ centrum. Fin??ln?­ p?™ipojen?­ Va??ich zabezpeÄ?ovac?­ch syst?©m?? bude mo??n?© od 01.09.2014. GSM p?™ipojen?­ pro na??e z??kazn?­ky a budouc?­ klienty s sebou p?™in?????­ mnoho v??hod a to zejm?©na:

 

 

...

Nev??hejte n??s kontaktovat, r??di V??m v co mo??n?? nejkrat???­ dobÄ› p?™iprav?­me aktivovanou SIM kartu, kterou dod??me Va??emu technikovi, a Vy m????ete zaÄ??­t ??et?™it n??klady na provoz Va??eho zabezpeÄ?ovac?­ho syst?©mu.