Categories: Novinky
      Date: dub  2, 2015
     Title: Dal???­ modernizace a roz???­?™en?­ na??eho PCO

  

Na??e spoleÄ?nost neust??le modernizuje a roz??i?™uje vlastn?­ Pult Centr??ln?­ Ochrany a d?­ky tomu jsme dne 01.04.2015 hrdÄ› spustili nov?© GPRS p?™ij?­mac?­ centrum, kter?© podporuje n??sleduj?­c?­ typy zabezpeÄ?ovac?­ch ??st?™eden:

 


V souÄ?asnosti m????eme tedy p?™ipojit v??echny aktu??lnÄ› dostupn?© a ji?? pou???­van?© zabezpeÄ?ovac?­ ??st?™edny.

Poskytovat kvalitn?­ slu??by je pro n??s prioritou, proto je u n??s samoz?™ejmost?­ dod??n?­ na???­ datov?© VPN SIM karty zcela ZDARMA a to vÄ?etnÄ› jej?­ho provozu!