Categories: Zadr??en?­ pachatele
      Date: srp 29, 2015
     Title: Zadr??en?­ v Doln?­ LhotÄ›

 
Dne 28.8.2015 v 12:00 hodin byla v??jezdovou skupinou prov??dÄ›na kontroln?­ obj?­??Ä?ka na objektu v Doln?­ LhotÄ›.

P?™i p?™?­jezdu na m?­sto bylo zji??tÄ›no naru??en?­ objektu v prostoru vstupn?­ch dve?™?­. Proto byla cestou naru??en?­ provedena vnit?™n?­ kontrola, p?™i kter?© byli v kancel???™?­ch u v??robn?­ haly zji??tÄ›ni t?™i mu??i, kte?™?­ si sv??j lup p?™ipravovali do n??kupn?­ch voz?­k??.

Hl?­dka F.D.A. tyto mu??e ihned zadr??ela a ve spolupr??ci s operaÄ?n?­ PCO byla p?™ivol??na Policie Ä?R, kter?? si zlodÄ›j?­Ä?ky p?™evzala.