Categories: Novinky
      Date: dub 28, 2009
     Title: Roz???­?™en?­ p?™ipojen?­ na PCO

  

01.05.2009 spou??t?­me nov?© rozhran?­ pro p?™ipojen?­ na n???? PCO. Jedn?? se o IP PCO PARADOX, ke kter?©mu se mohou p?™ipojit nov?? a ji?? st??vaj?­c?­ zak??zn?­ci s nulov??mi n??klady na p?™enos dat a to buÄ? p?™es GPRS nebo IP rozhran?­.