Naše společnost nabízí tým vyškolených profesionálů, kteří jsou připraveni zajistit bezproblémový průběh kulturních a společenských akcích, zejména však při:


Dále jsme připraveni zajistit pořádkovou službu v kterékoliv obci, či městě v ČR.
Skupina pořádkové služby dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek (rušení nočního klidu...), provádí objížďky, popřípadě pochůzky v rizikových lokalitách a další činnosti dle přání objednatele.

Velký důraz je kladen na výběr zaměstnanců. Ti musí spl�?ovat přísná kritéria a zvládat práci ve stresu.