F.D.A. Security

Vytisknout tuto stránku

F.D.A. SECURITY - 25 let zku??enost?

10.12.2012

Zadr??en? pachatele - BRNO


 

Kategorie: Zadr??en? pachatele

Dne 10.12.2012 v 02:26 p?ijala obsluha PCO poplach z n??mi st?e??en? benzinky v Brně. Na m?sto byla ihned vysl??na v??jezdov?? skupina a jeliko?? se v minul??ch t??dnech opakovalo vykr??d??n? a loupe??n? p?epaden? ?erpac?ch stanic na ??zem? cel? ?R, byla soubě??ně informov??na i P?R, kter?? tak? vyslala svoji patrolovac? hl?dku.

Pachatel byl d?ky sou?innosti F.D.A. a P?R ??spě??ně zadr??en a p??pad byl p?ed??n P?R k dal???mu ??et?en?. Posl?ze se uk??zalo, ??e zloděj??ek nen? ????dn?? amat?r a nen? to jeho prvn? vykraden?? ?erpac? stanice za posledn? t??dny.
Další stránka: Kari?ra