F.D.A. Security

Vytisknout tuto stránku

F.D.A. SECURITY - 25 let zku??enost?

16.3.2013

V??jezdov?? skupina Boskovice opět ??spě??ně zasahuje a zadr??uje zloděje


 

Kategorie: Zadr??en? pachatele

Dne 16.03.2013 v 00:08 do??lo k vloup??n??? do restaurace, kter?? se nach??z? v objektu Modr?? vě?? Boskovice.

V??jezdov?? skupina ihned vyjela na m?sto vloup??n?, p?i?em?? dojezd na objekt byl pouh?? 1 minuta!

P?i vstupu do objektu zjistili ?lenov? v??jezdov? skupiny vyp???en? dve?e do restaurace. Po prohled??n? st?e??en??ch prostor ale pachatele nenach??z?, pouze batoh nezn??m?ho obsahu. Po nenalezen? pachatele se rozhodla prohledat i spole?n? nest?e??en? prostory, co?? se nakonec vyplatilo. Na chodbě se schov??val m????, p??vodem z Prahy, kter?? byl zadr??en a n??sledně p?ed??n p?ivolan? hl?dce P?R.

Na policejn? stranici bylo zji??těno ??e zadr??en?? mu?? m?? ji?? v rejst??ku trest?? pěkn?? seznam proh?e??k??. D??le i to, ??e zaji??těn?? batoh ve st?e??en??ch prostor??ch pat?? zrovna tomuto zloděj??kovi, kter?? tuto skute?nost doposud pop?ral.

Jako v??slu??ku za ?in si pachatel vloup??n? vykoledoval p?evoz do cely p?edbě??n?ho zadr??en? ke koleg??m na slu??ebnu do Blanska.

 Další stránka: Kari?ra