F.D.A. Security

Vytisknout tuto stránku

F.D.A. SECURITY - 25 let zku??enost?

29.3.2013

Dal??? zadr??en? v Blansku


 

Kategorie: Zadr??en? pachatele

 

Dne 28.03.2013 v 19:48 p?ijala obsluha PCO poplachov? sign??ly z autosalonu v Blansku.

 

Na m?sto byla okam??itě vysl??na v??jezdov?? skupina, kter?? měla dojezd na objekt v 19:50. Dle naru??en??ch smy?ek bylo z?ejm?, kde se pachatel? nach??zej? a proto byl u?iněn okam??it?? a r??zn?? z??krok, p?i kter?m byli zadr??eni dva pachatel?.

 

Tito se sna??ili ukr??st odlitky litiny, kterou chtěli n??sledně zpeně??it. D?ky z??kroku F.D.A. se jim ale jejich sen o zbohatnut? rozplynul.

 Další stránka: Kari?ra