F.D.A. Security

Vytisknout tuto stránku

F.D.A. SECURITY - 25 let zku??enost?

23.8.2014

Spu??těn? nov?ho GSM p?ij?mac?ho centra


 

Kategorie: Novinky

 

V????en? z??kazn?ci,

 

dne 23.08.2014 jsme spustili do testovac?ho provozu nov? GSM p?ij?mac? centrum. Fin??ln? p?ipojen? Va??ich zabezpe?ovac?ch syst?m?? bude mo??n? od 01.09.2014. GSM p?ipojen? pro na??e z??kazn?ky a budouc? klienty s sebou p?in????? mnoho v??hod a to zejm?na:

 

 

  • Zru??en? vlastn? SIM karty s nemal??mi poplatky (n??mi dodan?? SIM karta vyu???v?? vlastn? VPN s??? - minim??ln? provozn? n??klady cca 80,- a?? 100,- K? / měs?c)
  • Oproti analogov? a pevn? lince nedoch??z? k p?eslech??m, tedy p?enos je naprosto bez ru??iv??ch element??
  • Mo??nost p?ipojen? jak??mkoliv GSM modulem, v?etně VT10, VT21, Jablotron...
...

Nev??hejte n??s kontaktovat, r??di V??m v co mo??n?? nejkrat??? době p?iprav?me aktivovanou SIM kartu, kterou dod??me Va??emu technikovi, a Vy m????ete za??t ??et?it n??klady na provoz Va??eho zabezpe?ovac?ho syst?mu.

 Další stránka: Kari?ra