F.D.A. Security

Vytisknout tuto stránku

F.D.A. SECURITY - 25 let zku??enost?

2.4.2015

Dal??? modernizace a roz????en? na??eho PCO


 

Kategorie: Novinky

 

Na??e spole?nost neust??le modernizuje a roz??i?uje vlastn? Pult Centr??ln? Ochrany a d?ky tomu jsme dne 01.04.2015 hrdě spustili nov? GPRS p?ij?mac? centrum, kter? podporuje n??sleduj?c? typy zabezpe?ovac?ch ??st?eden:

 

  • JABLOTRON JA-101 a JA-106
  • SATEL
  • Integra
  • Vectra

V sou?asnosti m????eme tedy p?ipojit v??echny aktu??lně dostupn? a ji?? pou???van? zabezpe?ovac? ??st?edny.

Poskytovat kvalitn? slu??by je pro n??s prioritou, proto je u n??s samoz?ejmost? dod??n? na??? datov? VPN SIM karty zcela ZDARMA a to v?etně jej?ho provozu!

 

 Další stránka: Kari?ra