F.D.A. Security

Vytisknout tuto stránku

F.D.A. SECURITY - 25 let zku??enost?

27.4.2015

Pou??ov?? z??bava ve Velk??ch Opatovic?ch


 

Kategorie: Novinky

 

Dne 25.04.2015 se konala ve Velk??ch Opatovic?ch pou??ov?? z??bava. Na??e spole?nost zde zaji????ovala ostrahu, a tak cel?? akce proběhla velmi hladce, ke spokojenosti po?adatele i host??.
Další stránka: Kari?ra