F.D.A. Security

Vytisknout tuto stránku

F.D.A. SECURITY - 25 let zku??enost?

31.5.2015

XXI. ro?n?k Okolo s kolem


 

Kategorie: Novinky

 

Dne 30.5.2015 proběhl ji?? XXI. ro?n?k akce "Okolo s kolem" v Letovic?ch pro p???tel? gastrocyklistiky a dobr? n??lady.

Spole?nost F.D.A. Security Boskovice, jako ka??d?? rok, zaji????ovala po?adatelskou a po???dkovou slu??bu.

Po celou dobu pr??běhu akce nedo??lo k ????dn?mu incidentu. D?ky tomu si v??ichni po?adatel?, ???astn?ci a z??vodn?ci mohli naplno u???t z??vod, kter?? zavr???l tane?n? z??bavou.

 

 

 

 

Tě???me se na dal??? spolupr??ci.Další stránka: Kari?ra