F.D.A. Security

Vytisknout tuto stránku

F.D.A. SECURITY - 25 let zku??enost?

28.4.2009

Roz????en? p?ipojen? na PCO


 

Kategorie: Novinky

 

01.05.2009 spou??t?me nov? rozhran? pro p?ipojen? na n???? PCO. Jedn?? se o IP PCO PARADOX, ke kter?mu se mohou p?ipojit nov?? a ji?? st??vaj?c? zak??zn?ci s nulov??mi n??klady na p?enos dat a to bu? p?es GPRS nebo IP rozhran?.Další stránka: Kari?ra